Reiki

Reiki is een helingsmethode die gebruik maakt van gestuurde levenskracht-energie.

Reiki is een therapie gebaseerd op het doorgeven van genezende energie via handoplegging.

Reiki is een zinnig werktuig ter bevordering van zelfbewustzijn en transformatie.

Reiki is een helingsmethode die in de hele wereld gepraktiseerd wordt: in ziekenhuizen, in particuliere praktijken, bij zelfhulp, en in combinatie met andere therapieën kan worden toegepast.

Reiki is helende energie die spiritueel wordt begeleid.

Reiki is niet verbonden met religie of religieuze praktijk.

Reiki leert ons dat pijn, lijden en ziekte worden veroorzaakt doordat we ons afgescheiden voelen van de eenheid met het universum. Op zo'n momenten van lijden en pijn richten we, op zoek naar genezing, vaak onze blik naar buiten. We kijken echter de verkeerde kant op.

Reiki is een manier om de muur af te breken die ons ervan weerhoudt de eenheid met het universum te ervaren.

Reiki is een manier om ons weer terug naar de basis te brengen, om ons weer in contact te brengen met wie we in wezen zijn.

Reiki is de weg naar huis.

2024 © Body Mind Works, created by PopComsitemap | privacy en cookie beleid