Blog

Liefde of angst?

Februari 5, 2018
Liefde of angst?Liefde of angst?
 
Er zijn maar twee emoties: liefde en angst. Alle andere emoties zijn daarvan afgeleid.
 
Kwaadheid bv. kan het gevolg zijn van zich onrechtvaardig behandeld en benadeeld voelen. Een gevoel van tekort gedaan worden. Allemaal angst.
 
Als we onze kinderen uitwuiven en hen ‘voorzichtig hé’ naroepen, doen we dat uit liefde of uit angst?
 
Behulpzaam zijn, doen we dat uit liefde of uit angst (om niet gepest te worden of aan de kant gezet te worden of uit angst om niet geliefd te zijn)?
 
De diepere stress die in ons lichaam vast zit, onze rugzak, heeft met angst te maken. Ik denk eerlijk dat we meer handelen uit angst dan uit liefde.
 
Ik hoor in mijn praktijk vaak patiënten praten over hun jeugd en soms over de grote overbezorgdheid van hun moeder. Gisteren vertelde iemand mij dat hij als kind nooit buiten mocht spelen. “Ik vond dat zo erg. Mijn moeder ontnam mij die vrijheid. Mijn kinderen hebben altijd buiten mogen spelen. Ik gunde hen die ruimte (= liefde)".
 
Iemand anders vertelde mij hoe hij als kind bang was van zijn vader. Voed je dan als moeder of als vader je kind op in liefde of in angst?
 
Laten we ingaan op het Oud-Griekse aforisme (Mens, ken jezelf) en op Nietzsches’ wijze raad (wees meester en vormgever van jezelf) om even stil te staan bij onze eigen relatie liefde/angst.
 
Hoe groot is ons angstgevoel? Houden wij ons huishouden netjes omdat we bang zijn voor negatieve commentaar? Lopen we altijd verzorgd op straat om dezelfde reden? Doen wij boodschappen voor de buren uit naastenliefde of toch een beetje om graag gezien te worden?
 
Hoe groot is ons liefdegevoel? Wat heb ik vandaag uit liefde gedaan, gezegd of gemaild? Kunnen we gepassioneerd (passie = liefde) spreken over ons werk, over onze kinderen en over onze relatie met onze partner?
 
Doorleven wij het leven (= liefde) of kiezen we voor overleven (= angst)? Als we kijken door de bril van angst, zien we de liefde niet.
 
In plaats van 30 dagen zonder zagen of zonder alcohol. Waarom niet 30 dagen met liefde? En waarom niet een leven lang opteren voor liefde? De wereld heeft nood aan liefdevolle mensen. Wijzelf hebben nood aan liefde.
 
Ik geef je mijn mantra van liefde mee. De bedoeling van een mantra is om vele malen gezegd of gezongen te worden (al fietsend, al stappend, terwijl we afwassen….) tot we ervan doordrongen zijn.
 
Ik adem in de liefde van mijn hart,
Ik adem in de liefde van mijn lichaam,
Ik adem in de liefde van mijn leven.
 
Ook in de ‘open houding’ voeden we onze cellen, ons lichaam en ons leven met liefde.
 
Veel succes (of liefde) ermee!
 
2024 © Body Mind Works, created by PopComsitemap | privacy en cookie beleid